Perspektivni- igrači

Usvojeni Kriteriji za sufinanciranje 12 perspektivnih (A i B selekcija)

 

Utvrđeni Kriteriji su:   

    1. Rang na međunarodnoj Ijestvici (ATP, WTA, ITF, ETA) uzimajući u obzir ETA sustav vrednovanja ranga
    2. Iznimni međunarodni rezultat
    3. Rang na Hrvatskoj rang listi
    4. Plasman na državnom prvenstvu

Ostali Kriteriji su:

    1. Kriteriji se odnose na igrače u dobi od 14-18 godina
    2. U obzir se uzimaju međunarodne i domaće rang liste na kraju prošle godine sa 31.12.
    3. Igrač je morao u prošloj i tekućoj godini biti registriran za zagrebački klub
    4. Obveza je svakog igrača i igračice koji se sufinanciraju da nastupe na državnom prvenstvu u svojoj kategoriji

Za sistem vrednovanja ranga u pojedinim konkurencijama korišten je ETA sustav koji se koristi kod postavljanja nosioca na svim turnirima (ATP, WTA, ITF, ETA )