Rang liste dječaka i djevojčica i kratka obavijest o novoj sezoni

Poštovani
U privitku su nove rang liste dječaka i djevojčica 1.listopad 2021.
Ujedno sa turnirom TK Top Spina započinjemo sa novim ciklusom turnira koji
traje sve do turnira TK Vulpesa na kraju ljeta iduće godine, nakon čega
sljede Zagrebački i Hrvatski masters te ekipno prvenstvoo Grada Zagreba.

Napominjemo da je sa početkom novog ciklusa turnira moguće promijeniti i
pripadnost kluba ukoliko se ona desila.

- admin

No Comments