Natječaj za organizaciju turnira do 10 godina proljeće/ljeto 2019.

Natječaj

Rok za prijavu je 18.3.2019.

- Vladimir Jovanoski